TIN TUYỂN DỤNG

PHP Developer

Company: DIGIPAY

Salary: 700 - 1000 USD

Location: Ho Chi Minh

Experience: 2 Year

Quanlity:: 1 Employee

PHP MySQL CodeIgniter

Senior PHP Developer

Company: Ndex Technologies, Inc.

Salary: 1000 - 1200 USD

Location: Ho Chi Minh

Experience: 3 Year

Quanlity:: 1 Employee

PHP Linux MySQL Zend

Mid/Senior PHP Developer

Company: CÔNG TY TNHH BIGIN

Salary: 750 - 1200 USD

Location: Ho Chi Minh

Experience: 2 Year

Quanlity:: 2 Employee

PHP Laravel

Senior PHP Developer

Company: CÔNG TY CỔ PHẦN X – IDEAS VIỆT NAM

Salary: 0 - 1000 USD

Location: Ha Noi

Experience: 2 Year

Quanlity:: 1 Employee

PHP MySQL

Back-end Developer

Company: CÔNG TY TNHH FINANCIAL TECHNOLOGY SOLUTIONS

Salary: 0 - 2000 USD

Location: Ho Chi Minh

Experience: 1 Year

Quanlity:: 1 Employee

Java Back-End

Software Developer

Company: CÔNG TY TNHH CYBOZU VIỆT NAM

Salary: 0 - 0 USD

Location: Ho Chi Minh

Experience: 1 Year

Quanlity:: 1 Employee

PHP Java JavaScript NodeJS Golang ReactJS Cloud

03 .NET Developers

Company: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THIÊN VIỆT

Salary: 400 - 900 USD

Location: Ha Noi

Experience: 1 Year

Quanlity:: 1 Employee

.NET

30 iOS Developers

Company: Tổng công ty viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Salary: 0 - 2000 USD

Location: Ha Noi

Experience: 2 Year

Quanlity:: 30 Employee

iOS Objective-C Mobile

Web Developer

Company: CÔNG TY TNHH HANSAE HCM

Salary: 1000 - 1200 USD

Location: Ho Chi Minh

Experience: 2 Year

Quanlity:: 1 Employee

CSS HTML5 JQuery Front-End